Splošni pogoji poslovanja z darilnimi boni

 

S splošnimi pogoji poslovanja z darilnimi boni Balonarskega centra Barje , d.n.o. Flandrova 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Balonarski center Barje) določa pravice in obveznosti iz naslova darilnih bonov Balonarskega centra Barje.

 

1. Splošno

Darilni bon je izkazni papir, ki ga Balonarski center Barje izda proti plačilu v obliki listine, ki je označena s serijsko številko, in katerega je skladno s temi splošnimi pogoji podjetje zavezano sprejeti kot plačilo za polet z balonom za navedeno število oseb na darilnem bonu .

 

2. Nakup darilnega bona

Darilni bon je možno kupiti na sedežu podjetja, Flandrova 1, 1000 Ljubljana , preko spletnih strani, pri pooblaščenem posredniku ali po predhodnem dogovoru z Balonarskim centrom Barje.

Ob nakupu darilnega bona preko spletnih strani plačate darilni bon po povzetju ali preko bančnega nakazila. Ob nakupu darilnega bona na sedežu Balonarskega centra Barje je možno plačilo z gotovino. Vračilo kupnine za kupljeni darilni bon na sedežu Balonarskega centra Barje ali preko spletne strani je možno v 14-ih dneh od izdaje darilnega bona. Kupnina se povrne na transakcijski račun kupca darilnega bona in ne na transakcijski račun prinesitelja, v primeru, da gre za dve različni osebi.

 

3. Obveznost Balonarskega centra Barje

Obveznost Balonarskega centra Barje iz naslova darilnega bona nastane v trenutku, ko potrošnik - kupec darilnega bona - vplača vrednost darilnega bona. Vplačilo vrednosti darilnega bona je možno opraviti na način, kot je opredeljeno v 2. členu.

Terjatev iz darilnega bona je vezana na sam papir in gre vsakokratnemu imetniku darilnega bona. Izpolnitev terjatve obveznosti iz darilnega bona lahko ob predložitvi darilnega bona zahteva njegov prinosnik (imetnik).

Obveznost Balonarskega centra Barje iz darilnega bona preneha s tem, ko ga Balonarski center Barje sprejme kot plačilo za izvedeno storitev ali če postane darilni bon neveljaven iz razlogov, določenih v teh splošnih pogojih.

 

4. Pravice imetnika darilnega bona

Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona lahko zahteva prinosnik bona v času veljavnosti darilnega bona na sedežu podjetja. Čas veljavnosti darilnega bona je 12 (dvanajst) mesecev od izdaje bona, in teče od dneva nakupa. Na prošnjo imetnika darilnega bona se lahko veljavnost darilnega bona podaljšuje za obdobje enega meseca od odobritve podaljšanja. Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona zahteva prinosnik tako, da bon predloži Balonarskemu centru Barje kot plačilo ob poletu z balonom. Menjava darilnega bona za gotovino ni možna. Bon velja za en polet za navedeno število oseb na darilnem bonu.

Imetnik darilnega bona lahko darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilnega bona pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik, prav tako pa mora prejšnji imetnik Balonarskemu centru Barje preko elektronske pošte (info@bcb.si) javiti spremembo podatkov imetnika v nasprotnem primeru je darilni bon neveljaven.

 

5. Ostala določila

Na darilnem bonu ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se šteje darilni bon za neveljavnega.

Balonarski center Barje zavrne izpolnitev obveznosti iz darilnega bona, če ugotovi, da je darilni bon ponarejen ali neveljaven. Pogoji poslovanja z darilnimi boni veljajo od dneva objave dalje in so na vpogled na spletni strani podjetja na naslovu

 www.bcb.si.

 

 

Balonarski center Barje 2013 / Vse pravice pridržane / Oblikovanje in izvedba: Retrogarda

Balonarski center Barje d.n.o.

Flandrova ulica 1, 1000 Ljubljana

E: info@bcb.si

M: +386 (0)41 66 45 45

Tel.: +386 (0)1 512 92 20

DŠ: SI46125230, MŠ: 5903718000

TRR: IBAN SI56 0204 5003 5455 340 (NLB d.d.)